นายศุภชัย ชนะดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 22 ส.ค. 2562
ชื่อหัวข้อ : ข้อสอบ Pre-NT
รายละเอียด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แบบทดสอบด้านภาษา (6 ม.ค. 60) ดาวน์โหลด
2 เฉลยข้อสอบด้านภาษา ดาวน์โหลด
3 ข้อสอบ NT ด้านภาษา ดาวน์โหลด
4 ข้อสอบ NT ด้านภาษา (เฉลย) ดาวน์โหลด
5 ข้อสอบ NT ด้านคำนวณ ดาวน์โหลด
6 ข้อสอบ NT ด้านคำนวณ(เฉลย) ดาวน์โหลด
7 ข้อสอบ NT ด้านเหตุผล 2558 ดาวน์โหลด
8 ข้อสอบ NT ด้านเหตุผล 2558 (เฉลย) ดาวน์โหลด
9 กระดาษคำตอบ Pre NT ป.3 ปี 59 ดาวน์โหลด
10 Pre- NT คิดคำนวณ ป.3 ดาวน์โหลด
11 Pre- NT คิดคำนวณ ป.3(เฉลย) ดาวน์โหลด
12 Pre NT ด้านเหตุผล ดาวน์โหลด
13 Pre NT ด้านเหตุผล (เฉลย) ดาวน์โหลด
1